Албан байгууллагад зориулав

Сэтгэл зүйн сургалт

Компанийнхаа нийт ажилтнууд, баг хамт олныхоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарч мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдаарай.
Бид дараах сэтгэл зүйн сургалтуудыг санал болгож байна.

Стресс
менежмент

Танхимын сургалт

Ажилтны тоо: 10-150
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут
Сургагч багш: Сэтгэл зүйч С.Цолмон

Өөрийгөө ойлгож
тайвшруулах нь

Танхимын сургалт

Ажилтны тоо: 10-150
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут
Сургагч багш: Сэтгэл зүйч Б.Ууганцэцэг

Ажлаас халшрах
хам шинж

Танхимын сургалт

Ажилтны тоо: 10-150
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут
Сургагч багш: Сэтгэл зүйч Б.Ууганцэцэг

Бусдыг аргадах
техник

Танхимын сургалт

Ажилтны тоо: 10-150
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут
Сургагч багш: Сэтгэл зүйч Б.Ууганцэцэг

Харилцаагаар өөрийгөө
ойлгуулах нь

Танхимын сургалт

Ажилтны тоо: 10-150
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут
Сургагч багш: Сэтгэл зүйч Б.Ууганцэцэг

Давуу талууд

Яагаад сонгох хэрэгтэй вэ?

Сэтгэл зүйн онолын мэдлэгт суурилсан

Мэргэжлийн сэтгэл зүйч багш онолд тулгуурласан бөгөөд шинэлэг мэдлэг мэдээллийг өгдөг.

Багаараа гүйцэтгэх дасгал ажлууд

Онолын мэдлэгээ амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх мэдлэг олгох хэрэгцээт дасгал ажлууд багтсан.

Хөнгөлөлт урамшуулал багтсан

blindcare аппликейшн дээрээс сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ авахад хөнгөлөлт эдлэх эрх багтсан.

Хамтран ажиллах

Байгууллагынхаа мэдээллийг бидэнд илгээгээрэй.

Бид тантай эргэн холбогдож, дэлгэрэнгүй мэдээлэл солилцох, уулзалт товлох талаар ярилцахдаа баяртай байх болно.