Брэнд бүүк

Blindcare брэндбүүк

Лого болон сошиал, хэвлэлийн эх бэлтгэлдээ бидний брэндбүүк ашиглаарай

Hex 042639
RGB 4 38 57
CMYK 96 76 51 57

Hex FF621F
RGB 255 98 31
CMYK 0 76 96 0

Үндсэн фонт

SF Pro