Танилцуулга

Бидний тухай

Бид Монгол улсад тулгараад буй сэтгэл зүй, хууль эрх зүй, хүний эрх, ажлын байр, бэлгийн боловсрол, гоо сайхны эрүүл мэндийн туслалцаа үйлчилгээний хүртээмжгүй байдлыг шийдвэрлэхээр blindcare олон нийтийн платформыг хөгжүүлж байна.

Сэтгэл судлал болон бизнес, технологийн салбарт амжилттай ажиллаж, түүчээлж яваа залуу чадварлаг хамт олноор багаа бүрдүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тогтвортой хөгжлийн чиглэл

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн бодлого 2030 хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтууд болох эрүүл мэндийг үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэж, ялгаварлан гадуурхлыг зогсоож, тэгш бус байдлыг бууруулах 3, 5, 9, 10, 17 чиглэлээр шийдэл боловсруулаад байна.

Аппликэйшн татах

Яг одоо аппликэйшнээ татаж аваарай.

Нэрээ нууцлаад мэдрэмжээ хуваалц